Nacionalna

Asocijacija Ronilačkih Instruktora

 Srbije


ENGLISH

II. INTERNACIONALNA ŠKOLA PODVODNE I HIPERBARIČNE MEDICINE

U organizaciji:
Medicinska akademija - US Medical School, Beograd
Društvo fiziologa Srbije, DFS, Beograd
Srpska zdravstvena organizacija, SZO, Beograd
HBO Medical Center, Prim. Dr med. Miodrag Živković, Beograd

STRUČNI ODBOR:
Prof dr med. sci. Marina Bujko, Dekan US Medical School, Beograd
Prof dr med. sci. Vujadin M. Mujović, Šef Katedre za fiziologiju US Medical School, Beograd
Prof. dr med. sci. Dragan Đurić, Dir. Instituta za fiziologiju MF i Predsednik DFS, Beograd
Prof dr med. sci. Radosav Dragojević, Šef Katedre internih bolesti MF Srbinje
Prof dr med. sci. Larisa Poljakova,  Medicinska akademija "I.I. Sečenova", Moskva
Doc dr med. sci. Vladimir Jakovljević, Medicinski fakultet Kragujevac
Doc dr med. sci. Žarko Finderle, Katedra za fiziologiju, MF Ljubljana
Prim dr med. Miodrag Živković, Predsednik UO SZO

PODVODNA MEDICINA

TEME

BROJ NASTAVNIH SATI

Uvodne teme:

 
1. Istorijski razvoj ronjenja i podvodne medicine.
Prim dr med. Miodrag Živković
1

2. Gasni zakoni, osobine gasova u ronjenju, nepovoljno delovanje
    povišenog pritiska (direktno i indirektno)
Prof. dr sc med. Dušan Mitrović

1
3. Stres u ronjenju, psihofizičke sposobnosti u ronjenju,
    dejstvo na organske sisteme (KVS, respiratorni, CNS)
Mr. sc. dr med. Biljana Lješević
Prim dr med. Miodrag Živković
2
4. Medicinska selekcija (Flack test, KVS bolesti,.)
Prim dr med. Miodrag Živković
2
Specijalističke teme: 
5. Fizički rad i zamor, hipotermija, apnea, utapljanje, vertigo
Prof. dr med. sci. Vujadin M. Mujović
Prim dr med. Miodrag Živković
4
6. Trovanje gasovima (CO2, O2, CO, N2)
Prof. dr med. sci. Veljko Todorović (VMA)
2
7. Dekompresiona bolest (DB). Prva pomoć i lečenje
Prim dr med. Miodrag Živković
3
8. Barotraumatska gasna embolija (BGA). Prva pomoć i lečenje
Prim dr med. Miodrag Živković
3
9. Medicinsko obezbeđenje ronjenja i sudsko veštačenje udesa
Dr med. Radmila Radojević Ostojić
Prim dr med. Miodrag Živković
2

UKUPNO

20

HIPERBARIČNA MEDICINA
KLINIČKA PRIMENA

TEME

BROJ NASTAVNIH SATI

Uvodne teme:

 

1. Fiziologija transporta kiseonika
Prim. dr Miodrag Živković

1
2. Hipoksija
Dr med. sci. Miroslav Pavlović (VMA)
1
3. Hipoksija i hiperoksija kao generatori ROS
Prof dr med. sci. Vujadin M Mujović
1
4. Mehanizmi odbrane organizma od povrede hiperoksijom
Prim dr Miodrag Živković
1

Specijalističke teme:

 
5. Opšti principi primene hiperbarične oksigenacije
Dr med. Mario Franolić (Pula, RH)
1
6. Primena hiperbarične oksigenacije u urgentnoj medicini
Prim dr Miodrag Živković
1
7. Primena hiperbarične oksigenacije u kardiovaskularnim bolestima
(patofiziologija ateroskleroze i ishemijske bolesti srca)

Prof dr med. sci. Višeslav Hadžitanović
1
8. Antiaterosklerotsko dejstvo hiperbarične oksigenacije
Dr Sandra Tepić
1
9. Novi aspekti primene HBO i eritropoetina u lečenju srčane insuficiencije
Prim dr Miodrag Živković
1
10. Primena hiperbarične oksigenacije u lečenju radionekroza
Doc dr sc.med. Žarko Finderle (Ljubljana, RS)
1
11. Primena HBO u ortopediji i med rehabilitaciji
Dr Aleksandar Gajić (Banja Luka, BiH)
1
12. Primena HBO u reumatologiji
Prof
dr sc. med. Larisa Poljakova (Moskva, RF)
1

Gostujuća predavanja:

 
1. Hiperbarične komore (tipovi, tehničke karakteristike, mere sigurnosti)
G-din Milan Komar
1
2. Ronilački aparati (tipovi, tehničke karakteristike, mere sigurnosti)
G-din Petar Počuča
1

DISKUSIJA

UKUPNO14

Mesto održavanja:     VU "Morović" kod Šida, lovište na samoj granici sa Republikom Hrvatskom.
                                     Smeštaj za 34 osobe, 2 jednokrevetne sobe, ostalo dvokrevetne i bungalovi.
                                     Kontakt telefon recepcije: 022 736026; 022 733013; faks: 022 736123

Vreme održavanja:     početak stručnog rada 04. 06.0 8. (sreda), u 09:00 č
                                     kraj stručnog rada 07.06.08. (subota), u 19:00 č
                                     (od 19:00 č SVEČANA VEČERA)

Broj noćenja:               4 puna pansiona, od srede, 04. 06. 08. sa doručkom.
                                     povratak u nedelju, 08. 06. 08. posle doručka

Kotizacija:                 12000,00 dinara po učesniku
                                     uplatiti na račun Srpske zdravstvene organizacije: 330-4007117-45
                                     PIB 105335136

Kontakt telefoni:     011 3972666; 063 258743; faks 011 3972666

 Copyright © 2009 Asocijacija Ronilačkih Instruktora
For problems or questions regarding this Web site contact ADMIN
Last updated: 24.04.2012.