Nacionalna

Asocijacija Ronilačkih Instruktora

 Srbije


ENGLISH

ŠKOLA RONJENJA ZA DECU „NAUTILUS“ - BEOGRAD
ASOCIJACIJA RONILAČKIH INSTRUKTORA SRBIJE „ARI“
EUROPEAN COMMITTEE OF PROFFESIONAL DIVING INSTRUCTORS „CEDIP“
„DAN EUROPE BALKANS“ - REGIONALNA KANCELARIJA FONDACIJE „DAN EUROPE“

POZIV NA SEMINAR

„DECA U RONJENJU“

autori i realizatori:

Trener instruktora ronjenja za decu - TID, Aleksandra Karalić, CEDIP M2
Trener instruktora ronjenja za decu - TID, Siniša Karalić, CEDIP M2
Trener instruktora ronjenja za decu - TID, Ivan Požar, CEDIP M2
„DAN“ Instruktor trener, Mr sci dr Dragana Ivković, Specijalista Baromedicine
Potpredsednik „CEDIP“, Predsednik „ARI“, Aleksandar Karjuk, CEDIP M3

Poštovani,
      Škola ronjenja za decu „Nautilus“ iz Beograda uz pokroviteljstvo Asocijacije ronilačkih instruktora Srbije „ARI“, Evropske asocijacije profesionalnih ronilačkih instruktora „CEDIP“ i „DAN Balkans“ - Regionalne kancelarije fondacije „DAN Europe“, Vas poziva da prisustvujete stručnom skupu - seminaru, sa temom DECA U RONJENJU.

Seminar će se održati u Beogradu, u subotu 20. novembra 2010. godine, sa početkom u 11 časova,  na već tradicionalnoj lokaciji za okupljanje instruktora „ARI“, u gornjoj sali kafea „Red Shoes“, koji se nalazi na obali jezera Ade Ciganlije, na strani starog obrenovačkog puta.

Seminar je namenjen svima koji su zainteresovani za edukaciju dece iz oblasti ronjenja, a naročito roniocima kategorija sa tri ili četiri zvezde (P3/R3 i P4/R4) i instruktorima ronjenja svih kategorija.

Cilj ovog seminara je upoznavanje svih onih koji se bave obukom ronilaca, sa „Standardima i uslovima za obuku i obavljanje ronjenja za decu - nastavni plan i program“, novim konceptom početne obuke prilagođene dečijem uzrastu, odnosno upoznavanjem njene metodike. Metodika je pažljivo izgrađena i više puta oprobana i korigovana u praksi. Ona je, zapravo, spoj teorije i dugogodišnje istraživačke prakse koja je ugrađena u osmišljavanje ovog plana i programa. S jedne strane program se temelji na psihološkim saznanjima o opštem i psihomotornom razvoju dece , dok se sa druge strane temelji na praktičnom radu u bazenu i otvorenoj vodi.

Seminar će trajati okvirno dva sata i podeljen je u šest celina:

1.      Uvodno izlaganje i upoznavanje sa „Standardima i uslovima za obuku i obavljanje ronjenja za decu“ u celini, sa osvrtom na slične nastavne planove i programe u drugim asocijacijama u svetu i kod nas.
- Izlagač: Ivan Požar
- Trajanje: 20 minuta

2.      Izlaganje o obuci dece (kategorizacija i njihove razlike, napredovanje, teorija i praksa...).
- Izlagač: Aleksandra Karalić
- Trajanje: 20 minuta

3.      Izlaganje o instruktorima ronjenja za decu (kategorije, uslovi sticanja, potvrđivanje licence...).
- Izlagač: Siniša Karalić.
- Trajanje: 20 minuta

4.      Izlaganje o medicini i sigurnosti dece pri obuci i u ronjenju (periodični lekarski pregledi, ozleđivanje, prilagođena oprema, temperatura vode, dubina, zatvorena/otvorena voda, godište deteta...).
- Izlagač: Dr Dragana Ivković
- Trajanje: 20 minuta

5.      Izlaganje o administraciji u toku i po završetku obuke dece (vođenje dnevnika obuke, karneti, kartice, diplome...).
- Izlagač: Aleksandra Karalić
- Trajanje: 20 minuta

6.      Zaklučak i završni razgovor (prikaz priručnika, prikaz formulara za administraciju, kartica, karneta... pitanja, primedbe, ideje...).
- Izlagači: Ivan Požar, Aleksandra Karalić, Siniša Karalić, Dr Dragana Ivković, Aleksandar Karjuk
- Trajanje: 20 minuta

Kotizacija za ovaj seminar je 1000,00 RSD po osobi i plaća se u gotovini prilikom dolaska. U ovu cenu uračunat je prateći materijal, koji će dobiti svi učesnici na ulasku prilikom plaćanja kotizacije.

Molimo prosledite ovaj poziv i drugim klubovima i roniocima koji se nalaze u Vašem okruženju, a zainteresovani su za ovakav tip stručnih skupova - seminara. Za sve ostale informacije obratite se koordinatoru seminara.

KOORDINATOR SEMINARA:

Siniša Karalić, CEDIP M2 #2414
Trener instruktora ronjenja za decu - TID

e-mail:    office@nautilus.rs  

telefoni:      +381 65 3391225
+381 64 3015560

 

Negde između igre i zbilje

Inspirisani decom i podržani verom vodećih ljudi matične asocijacije CEDIP, odlučili smo da damo doprinos razvoju ronjenja u Srbiji. Svoja iskustva koja smo godinama sakupljali baveći se obukom ronjenja najmlađih, podelili smo sa zainteresovanim ronilačkim instruktorima iz Kruševca, Novog Sada, Subotice, Pančeva, Bečeja, Bora i Beograda, ali i sa svim drugim zainteresovanima.

Seminar je otvorila Maša Ristivojević, trinaestogodišnja devojčica, vlasnik prve ronilačke zvezdice u kategoriji ronjenja za decu. Odlučno predstavivši sebe i nas pred odabranim skupom, pokrenula nas je da svoju zamisao ostvarimo i sve prisutne upoznamo sa Planom i programom ronjenja za decu koji smo koncipirali i osmislili tokom prošle, a realizovali u februaru ove godine.

Na samom početku, Ivan Požar je podsetio auditorijum na dostignuća i praksu koja se upražnjava u svetu, kada je ronjenje najmlađih u pitanju i najavio našu ulogu u ovoj oblasti. Aleksandra Karalić je predstavila sadržaj obuke ronjenja za decu, detaljno objasnivši strukturu plana i programa, sadržaj prateće pedagoške dokumentacije, razloge rangiranja kategorija dece, kao i značaj odabranih metodoloških principa. Siniša Karalić se na ovo nadovezao svojim izlaganjem zasnovanom na analizi obuke nastavnog kadra potrebnog da bi obuka dece bila uspešno realizovana, čime je zainteresovanim slušaocima otvorio mogućnost njihovog sopstvenog usavršavanja. O sigurnosti i bezbednosti dece u ronjenju s medicinske strane, svoj doprinos je pružila Dr Dragana Ivković, skrećući pažnju na ograničenja u smislu psihofizičkih mogućnosti kojih instruktori ronjenja moraju biti svesni kada su deca u pitanju. Završnu reč smo prepustili Aleksandru Karjuku, koji je našu zamisao podržao i pomogao, kako kao predstavnik ARI-ja i CEDIP-a, tako i kao neko ko je razvoj ove naše zamisli pratio i usmeravao od samog njenog početka.

Sve to je, međutim, bio samo oficijalni deo seminara. Mnogo veću vrednost imao je razgovor koji je spontano proizašao iz razmene mišljenja svih nas, kako instruktora, tako i ronilaca, ali i ljudi koji nisu dugo u ronjenju, a zainteresovani su za uvođenje ove vrste aktivnosti u svoju sredinu. Čule su se nove ideje, potvrdile neke pretpostavke, a neke odbacile. Sve u svemu, stekli smo utisak da je svako od prisutnih mogao da pronađe svoje mesto, ali i ponešto novo da sazna. S jedne strane, verujemo da su sva izrečena zapažanja, predlozi i primeri, kao i nedoumice i svi interesantni predlozi rešenja mogućih problema, doprineli da se ronjenje za decu u Srbiji pokrene. S druge strane, nama su utisci sa ovog seminara zasigurno pomogli da svoju ulogu u sopstvenoj priči shvatimo još ozbiljnije. Puni entuzijazma, rastali smo se nakon nekoliko sati, željni da sve mališane zainteresovane za otkrivanje podvodnog sveta uputimo u „pravila igre“. Nadamo se da će u vremenu koje odluče da sa nama provedu na obuci ronjenja, negde između igre i zbilje, na neosetan način stasati u predane ronioce koji će vodeni svet umeti da cene i poštuju, bar u onoj meri u kojoj mi to činimo.

u Beogradu, 29.11.2010. godine                                                                  Aleksandra Karalić

   CEDIP M2, TID

 

  

 
  

 

 Copyright © 2009 Asocijacija Ronilačkih Instruktora
For problems or questions regarding this Web site contact ADMIN
Last updated: 24.04.2012.