Nacionalna

Asocijacija Ronilačkih Instruktora

 Srbije


ENGLISH


ISNTRUKTORSKI KURS
OVČAR BANJA 2010

Asocijacija Ronilačkih Instruktora Srbije ARI, u proleće 2010 godine raspisala je konkurs za organizaciju kursa za Instruktorsko zvanje Insruktor 1 zvezda M1 a prema Standardima za obuku ronilaca SUZOR, tačka 1.4.6. ARI/CEDIP.
Prijavilo se više kandidata i kako se vreme početka kursa približilo, samo su dva kandidata pristupila kursu. To su Ivan Milanović iz Novog Sada, mentor Slobodan Kostić CEDIP M1, i Nenad Stojković iz Ovčar Banje, mentor Aleksandar Karjuk CEDIP M3. Oba kandidata ispunjavaju tražene uslove iz SUZORa za pristupanje kursu za zvanje M1 Instruktora i polaganju prijemnog ispita.
Mesto za održavanje kursa, Ovčar Banja, je izabrano iz više razloga. Pozicija Banje je takva da su za ronilački deo kursa, blizina obližnjih jezera, pogodovala i odgovarala traženim i zadatim vežbama.
Kandidati su uspešno odradili sve potrebne ronilačke i teorijske vežbe te su dana 25.07.2010. godine pred komisijom koju si sačinjavali Aleksandar Karjuk M3 i Lakić Miodrag M3 CEDIP položili sa odličnim uspehom i stekli zvanje Instruktor jedna zvezda, M1 CEDIP.

Karjuk
 


FOTOGRAFIJE

 


Ivan Milanović, Lakić Miodrag, AK, Nenad Stojković

 

 Copyright © 2009 Asocijacija Ronilačkih Instruktora
For problems or questions regarding this Web site contact ADMIN
Last updated: 24.04.2012.