Nacionalna

Asocijacija Ronilačkih Instruktora

 Srbije


ENGLISH

 

XIX GODIŠNJE OKUPLJANJE INSTRUKTORA

 

XIX OKUPLJANJE ARI INSTRUKTORA

Dana 03.03.2012. godine u sali kafea Red Shouse okupili su se Treneri/Instruktori podvodnih aktivnosti ARIa po XIX put za redom. Prvo nezvanično okupljanje je bilo još davne 1988.  godine a zvanično od 1993. god.
Na sastanku su skoro svi T/I uzeli učešća u diskusijama.
1. Predsednik ARIa A. Karjuk je informisao skup o sledećem
1.1  Vreme izrade plastičnih ronilačkih kartica CEDIP/ARI, koji se štampaju u Francuskoj, je oko 30 dana. U predhodnom periodu pojavila se potreba za trenutnim izdavanjem kartica a iz razloga što studenti,  koji su završili kurs odmah putuju na ronjenje u inostranstvo.
Zbog toga je ARI napravio privremene kartice važnosti 60 dana, koje su podeljene svim instruktorima na licu mesta. U periodu  validnosti privremene kartice, biće isporučene važeće/trajne  kartice ARIa.

1.2 Radi uproščavanja i manjeg plaćanja godišnje članarine u ARI’ju , na samoj kartici piše pored ARI’a , CEDIP. U slučaju da pojedini članovi  ARI’ja ne žele  logo CEDIP’a na kartici, već samo ARI/članstvo u ARI’ju, postoji opcija za takvim zahtevom. Cena takve kartice na godišnjem nivou je 70 evra u dinarskoj protiv vrednosti na dan izdavanja.

1.3  Iz razloga poštovanja Zakona o sportu a i drugih, zamoljeni su T/I da svoje diplome Trenera i/ili Instruktora podvodnih aktivnosti, dostave ARI ju da bi bili postavljeni na sajt ARIa i time postigli pravljenju, transparentnosti, i  razvrstavanju  te nedovođenju pred novim Zakonom nejasnoća I zakulisnih forumskih priča ko je kad i kako/ili uopšte položio za Trenera/Instruktora PA u bilo kojoj Asocijaciji.

2.  ARI je koncipiran kao Asocijacija svih Instruktora u/i van teritorije Srbije i asocijacija,  u cilju objedinjavanja ronilačkih/namenskih  iskustvava iz sveta a u funkciji SIGURNOSTI ronjenja kod nas. S’tim u vezi ARI je prepoznao i nagradio svoje članove sa dve vrste plaketa za rad u 2011. godini. Plakete nisu dobijane za životno delo već za navedenu godinu (2011).

2.1  Zlatne plakete dobili su T/I čija je jedina Asocijacija CEDIP i kroz nju ostvarivali svoja ronilačka prava i rad
2.2 Brozane plakete su dobili za svoj rad T/I drugih asocijacija, stim da su i članovi I ARI’a

3. Prilikom dobijanja zlatnih/bronzanih plaketa, svaki pojedinac je referisao o  svom radu u 2011. god. Tom prilikom dobijena je slika/izveštaj i samog rada/pomoći T/I od strane ARI’a.  Najveći deo sastanka bio je posvećen radu/izveštaju  u 2011 godini i novim planovima za 2012 god

4. Izabrana su dva Predsednika Saveta Instruktora po teritorijalnosti:

4.1 Predsednik Saveta ARI Instruktora ronjenja za Srbiju, Bogosavljev Stojan M2, Kikinda
4.2 Predsednik Saveta ARI Instruktora ronjenja za BiH, Dušan Marković, M3, Bijeljina

5. Napravljen je po prvi put kod nas, u pisanom obliku, Standard za obuku Instruktora hendikepiranih lica/lica sa posebnim potrebama. Naravno da će ARI uvek podržavati pisane oblike o bilo kojoj temi vezano za podvodne aktivnosti a ne isprazne priče pojedinaca, po sistemu usmenih predanja sa ili bez pevanja uz gusle.

5.1 Standarde je napisala i pripremila ekipa od 4 Instruktora iz Niša gde su dvojivca njih,  Janićijević Miroljub M2 i Dejan Pavlović M2, bila prisutna na sastanku i kratko informisala prisutne o sadržaju Standarda.
Jasno je da ti Standardi nisu konačna stvar već je sam početak priče o kojoj je potrebno od strane dobronamernih da u pisanoj formi dobije kompletniji oblik.

6. Siniša Karalić, M2 podneo je zahtev za kategoriju M3. Mentor, Aleksandar Karjuk M4

Aleksandar Karjuk, M4

 

Fotografije

 
 
 

 Copyright © 2009 Asocijacija Ronilačkih Instruktora
For problems or questions regarding this Web site contact ADMIN
Last updated: 24.04.2012.