Nacionalna

Asocijacija Ronilačkih Instruktora

 Srbije


ENGLISH

IV ŠKOLA HIPERBARIČNE MEDICINE
PODVODNA MEDICINA

U maju 2012 održana je IV škola hiperbarične medicine u Niškoj Banji. Organizator tako velikog i stručnog skupa je Prim.Dr med. Miodrag Živković M3 ARI Instruktor ispred Srpske zdravstvene organizacije (SZO) i HBO Medikal Centra.
Stručni odbor u sastavu Profesora Docenata koji su pojedini sa Medicinskog fakulteta UB koji su tri dana vredno radili, prenosili i delili svoje znanje sa svojim kolegama. Tu su bili i treneri/instruktri ronjenja koji su dobili sertifikate o odslušanim predavanjima.
Naravno da je pored ovakvog teškog rada bilo potrebno i teško opuštanje, što sam zabeležio aparatom.

Zahvaljujemo se našem Instruktoru, doktoru Žiletu i njegovoj ekipi.

Karjuk Aleksandar M4

                                                      

СТРУЧНИ СКУП

ЧЕТВРТА ШКОЛА ХИПЕРБАРИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

ТРЕЋА ШКОЛА ПОДВОДНЕ МЕДИЦИНЕ

НИШКА БАЊА, ОД 25. ДО 27. МАЈА, 2012. ГОДИНЕ

 

  • Школа је акредитована  од стране  Здравственог савета Републике Србије.
  • Сврстана је у прву  групу домаћих курсева.
  • Полазницима доноси 6+6  а,  предавачима 12+12  бодова.
  • Организатори: 

Српска здравствена организација (СЗО), Београд и

ХБО Медикал Центар, Прим. Др мед. Миодраг Живковић, Београд

 

Стручни одбор:

1.       Проф. Др Вујадин М. Мујовић - редовни професор Медицинског факултета УБ, шеф Катедре медицинске физиологије US Medical School, Београд. 

2.       Доц. Др  Вељко Тодоровић, Начелник СнСл Војске Србије, Београд

3.       Др сц. мед. Лариса Пољакова – Медицинска академија“И.И.Сеченова“, Москва, РФ

4.       Проф. Др  Жарко Финдерле – Медицински факултет, Љубљана, Р Словенија

5.       Проф. Др Владимир Јаковљевић – Медицински факултет, Крагујевац

6.       Доц. Др Мирослав Павловић, ВМА, Београд

7.       Доц. Др Бранислав Башкот, Ординација „Башкот“, US Medical School, Београд

8.       Доц.  Др сц. мед. Урош Зорановић, ВМА, Београд

9.       Др сц  мед. Сандра Тепић, спец. интерне мед., КБЦ Звездара, Београд

10.   Др мед. Слађана Антонијевић, спец. мед. рада, здр. Сл. МУП-а Србије, Београд

11.   Др мед. Александар Саша Гајић, спец. ортопедије и траматологије, Бања Лука, Република Српска

12.   Др Мр сц. мед. Биљана Љешевић, спец. физикалне медицине и неурологије, Институт Мирослав Зотовић, Београд

13.   Прим. Др мед. Миодраг Живковић,  HBO Medical Center, Председник УГ СЗО, Београд

 

АГЕНДА:

Петак, 25. мај:

 08.00 – 10.00                      Акредитација, пријем и смештај учесника

 10.00 – 12.00     Свечано отварање и коктел добродошлице 

 

12.00 – 12.30                                                      УЛАЗНИ ТЕСТ

Предавања:

12.30 – 13.00       Кисеоник, физиолошки значај и физиологија транспорта   кисеоника

                                Проф. Др сц. мед. Вујадин Мујовић

13.00 – 13.30       Хипоксија, физиолошки значај

                                Доц. Др сц. мед. Мирослав Павловић

13.30 – 14.00       Историјски развој хипербаричне медицине – распострањеност у свету

                                Др мед. Слађана Антонијевић

14.00 – 14.30      Физиологија транспорта кисеоника у хипербаричним условима

                                Прим. Др мед. Миодраг Живковић

15.00 - 17.00  пауза за ручак

17.00 – 17.30      Транскутана оксиметрија (ТеPO2)

                                 Проф. Др сц. мед. Жарко Финдерле

17.30 – 18.00      Општи и кисеоник-зависни механизми повреде организма 

( инфламација,  пероксидација, реперфузија, хипоксија) и општи и кисеоник зависни механизми одбране организма од повреде                                

                                 Проф. Др сц. мед. Владимир Јаковљевић  

18.00 – 18.30       Хипоксија и хипероксија као генератори пероксидације и механизми одбране организма од хипероксије

                             Прим. Др мед. Миодраг Живковић

18.30 – 19.00      Дискусија

Субота, 26. мај:

09.00 – 09.30      Ефекти хипербаричне оксигенације на оксидорекуциони статус код

                                 пацијената  оболелих од дијабетеса тип 2.  

                                 Др мед. Сандра Тепић

09.30 – 10.00      Хипербаричне коморе – техничке карактеристике и мере сигурности

                                 Прим. Др. мед. Миодраг Живковић

10.00 – 10.30      Индикације, контраиндикације и комликације за ХБОТ

                                Прим. Др мед. Миодраг Живковић

10.30 - 11.00        Примена хипербаричне оксигенације у токсикологији

                                Проф. Др  сц. мед.  Вељко Тодоровић 

11.00 – 11.30      Примена ХБО у ургентној медицини (акутна хипоксија ЦНС-а)

                                Прим. Др мед. Миодраг Живковић  

11.30 – 12.00      Примена хипербаричне оксигенације у васкуларним болестима

                                (Антиатеросклеротично деловање ХБО)

                                 Др сц  мед. Сандра Тепић

12.00 – 12.30      Примена хипербаричне оксигенације у васкуларној хирургији и дијагностички значај перфузионе сцинтиграфије у терапији ХБО. 

                                 Доц.  Др сц. мед. Урош Зорановић

12.30 – 13.00      Примена хипербаричне оксигенације у кардиологији – срчана         инсуфицијенција

                                Прим. Др мед. Миодраг Живковић

13.00 - 13.30       Перфузиона сцинтиграфија срца у процени виабилности срчаног мишића

                                Доц. Др сц. Мед Бранислав Башкот

13.30 – 14.00      Клинчка примена ХБО у лечењу спорозарастајућих рана 

                                Др мед. Александар Саша Гајић

14.00. – 14.30     Примена хипербаричне оксигенације у интерној медицини

                                (Diabetes mellitus, дијабетично стопало, системске болести) 

                                Прим. Др мед. Миодраг Живковић

14.30 – 15.00      Примена хипербаричне оксигенације у лечењу радионекроза  

                                Проф. Др сц. мед.  Жарко Финдерле

15.00 – 17.00  пауза за ручак

17.00 – 17.30      Примена  хипербаричне оксигенације у неурологији

                                Др  сц. мед. Биљана Љешевић

                                 Прим. Др мед. Миодраг Живковић

17.30 – 18.00      Примена хипербаричне оксигенације у и физикалној терапији (лечење спортске повреде)

                                 СФТ Бранко Воркапић

18.00 – 18.30      Примена ХБО у физичкој припреми спортиста

                                Мр. Сц Др .ед. Љиљана Тодоровић 

                                 Прим. Др мед Миодраг Живковић

18.30 – 19.00      Интеракција и компатибилност лекова са хипербаричном оксигенацијом

                                 Прим. Др мед. Миодраг Живковић

19.00 -19.30        Утицај ХБО на продукцију и раст  матичних ћелија   

                                Проф. Др сц. мед. Вујадин Мујовић 

                                 Прим. Др мед. Миодраг Живковић

19.30 – 20.00      Дискусија и тест усвојеног знања

 

20.00 – 20.30                                   СВЕЧАНА ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА 

21.00                                              Свечана вечера

Недеља, 27.мај

ПОДВОДНА МЕДИЦИНА 

09.00 – 09.30      Историјски развој роњења и подводне медицине

                         Др мед. Слађана Антонијевић 

9.30 - 10.00       Гасни закони, особине гасова у роњењу, неповољно деловање          

                        повишеног притиска (директно и индиректно) 

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић    

10.00-10.30       Физиологија кисеоника

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

10.30-11.00       Стрес у роњењу, психофизичке способности у роњењу, дејсто на

                        органске системе (КВБ, респираторни, ЦНС)

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

11.00-11.30       Медицинска селекција (Flack тест, КВБ,...)

                        Др мед. Слађана Антонијевић

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

11.30-12.00       Здравствени надзор ронилаца

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

12.00-12.30       Физички рад и замор, хипотермија, апнеа, утапање, вертиго.

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

12.30-13.00       Тровање гасовима (CO2, O2, CO, N2)

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

13.00-13.30       Декомпресиона болест (ДБ). Прва помоћ и лечење

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

13.30-14.00       Баротрауматска гасна емболија (БГА). Прва помоћ и лечење

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

14.00-14.30        Медицинско обезбеђење роњења и судско вештачење удеса

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић

14.30-15.00       Ронилачки апарати (типови, карактеристике, мере сигурности)

                        Прим. др мед. Миодраг Живковић 

15.00                     Завтшни тест и СВЕЧАНА ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

 

ЗАТВАРАЊЕ ШКОЛА - КОКТЕЛ

Fotke:

 

 

 Copyright © 2009 Asocijacija Ronilačkih Instruktora
For problems or questions regarding this Web site contact ADMIN
Last updated: 11.07.2012.