Nacionalna

Asocijacija Ronilačkih Instruktora

 Srbije


ENGLISH


OPERATIVNI TRENER M1
PODVODNIH AKTIVNOSTI
 

Svi zainteresovani za zvanje operativni trener M1 podvodnih aktivnosti, da se obrate ARIju office@ari.rs radi formiranja spiska kandidata.
Prema SU
ZORu, na opšti deo mogu da pristupe svi kandidati koji su stekli zvanje M1 na specijalističkom kursu i R3 ronioci koji su stekli uslov za zvanje M1.
Opšti deo će početi u septembru mesecu 2012 na FAKULTETU SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA, centra za permanentno obrazovanje kadrova. Datum će biti naknadno objavljen.

Više detalja na dokumentu DOC

Karjuk Aleksandar M4

 

F A Z A    II

Na osnovu člana 32 i 57 Zakona o visokom obrazovanju i člana 27 Zakona o sportu,
UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Raspisao je KONKURS za upis druge generacije kandidata za stručno osposobljavanje III nivoa u sportu
OPERATIVNI TRENER U SPORTU

u slučaju ARIa a prema SUZORu OPERATIVNI TRENER PODVODNIH AKTIVNOSTI

      Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u sportu III nivoa je u obimu od 240 časova. Predavanja se održavaju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156.

       Prijavljivanje ARI kandidata vrši se direktno ARIju na email office@ari.rs zaključno do 03. oktobra 2012. kada će biti definitivan sastank kandidata.

Dokumentacija potrebna za upis:

1. Prijavni list koji se popunjava na licu mesta na DIFu
2. Lekarsko uverenje, ko ima u karnetu da fotokopira
3. Original ili  overena fotokopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola)
4. Izvod iz matične knjige rodjenih
5. Potvrda o prethodnom bavljenu sportom (od kluba i saveza)
6. Kratka biografija
7. Dve fotografije formata 4x5cm

     Nadoknada za pohađanje Programa iznosi 21.000,00 dinara. Uplata se vrši u dve jednake rate, na žiro račun Fakulteta. Prva rata uplaćuje se odmah nakon objavljivanja liste primljenih kandidata, a druga pre početka polaganja ispita.

      Lista kandidata čije prijave budu prihvaćene biće objavljena na sajtu.

      Početak predavanja planira se za 19. oktobar 2012.

A. Karjuk 063 200 943

 

 

Formular prijave za kurs je OVDE

  DEFINITIVAN SPISAK KANDIDATA, POLAZNIKA    detaljno >> 
  RASPORED PREDAVANJA ZA OP TRENERA           detaljno >> 

Предавања на другом курсу за стицање звања „Оперативни Тренер” ће почети у суботу 10.11.2012. године у 9 сати према следећем распореду, преузмите: распоред предавања (33кБ). Сви кандидати су дужни да изврше уплату прве рате и да доказ о уплати (УПЛАТНИЦУ) доставе на портирницу факултета или у канцеларију 39.

 Copyright © 2009 Asocijacija Ronilačkih Instruktora
For problems or questions regarding this Web site contact ADMIN
Last updated: 31.10.2012.