Nacionalna

Asocijacija Ronilačkih Instruktora

 Srbije


ENGLISH

ARI
 


OKUPLJANJE TRENERA/INSTRUKTORA
ronjenja 2020.

 

 Dana 01.03.20. održano je okupljanje ronilačkih trenera i instruktora (RTI) , Skupština, u prostorijama Javnog Akvarijuma i Tropikarijuma Beograda, sa kojim ARI ima odličnu obostranu saradnju.
Sastanak je otvorio Predsednik ARIa Aleksandar Karjuk sa sledećim dnevnim redom:
1. Rad u prethodnoj godini, 2019
2. Zakoni vezani za sport kod nas u Srbiji
2.1. pravci kretanja samog ronjenja kao posebne discipline bez sportskih i drugih aspekata/komiteta
3. Iznošenje tema

 Prisutno je bilo oko 35 RTI koji su svi do jednoga učestvovali u iznošenju svojih ronilačkih radnji/podvodnih aktivnosti u protekloj 2019. godini. Svaki RTI je sa svoje strane opisao svoj rad i radnje u protekloj godini sa osvrtom na sigurnost ronjenja koja je na pravom mestu, i šta su  preduzimali na širokom polju sigurnosti u ronjenju i podvodnim aktivnostima.
  Predsednik ARIa, Aleksandar Karjuk je ukratko informisao skup o svom radu u ARIju i saradnji sa CEDIPom, Evropskom Asocijacijom Ronilačkih Instruktora. Mada je ARI član CEDIPa, svi instruktori svih Svetskih asocijacija su dobro došli u ARI gde bi svojim radom i saznanjima iz drugih Asocijacija doprineli osnovnoj nameni ARIa a to je kvalitet Srpskog ronjenja, sigurnost i stručan rad a u svemu prema postojećim Zakonima Srbije.
Pojedini RTI su bacili poseban akcenat na rad u ronilačkom sporu i organizaciju takmičenja ili učešće na takmičenjima u organizaciji drugih klubova i ARIja

Još jednom je podvučeno da RTI trebaju svojim radom da održe ako i ne poboljšaju kvalitet i sigurnost ronjenja kod nas. Primenjivanje novog Zakona o sportu je potrebno podržati i primenjivati ga, bilo kao instructor ronjenja bilo kao član sportskog kluba. U zavisnosti od želje i Statuta kluba, pojedini instruktori su okrenuti samom ronjenju, kako ja to zovem “hodanju po dnu” i grupnim ili pojedinačnim turisilkim ili klubskim stažnim ronjenjema a u svemu prema zahtevima pojedinica ili grupe u klubu te njihovog ličnog finansijskog stanja.


  Potpredsednik ARIa, Dušan Marković je govorio o problemima RTI u Republici Srpskoj i BiH te njegovom radu u prevazilaženju problema u istom.
Dušanovoj diskusiji se priključio i doživotni podpredsednik i savetnik, g, Dejan Kovačević, gde kao legenda ronjenja je i dalje stava da ne treba devalvirati kvalitet obuke i sigurnost ronjenja, te da je stara škola obuke, najsigurnija škola.
 Poseban akcenat je bio i na kulturnom radu ARIja počev od Festivala kratkog filma i fotografije u Beogradu (NEČUJNO 7) uz objašnjenje AK i Baneta Jakovljevića te Festivala u Kikindi, Novom Sadu, Kruševcu, Vršcu, Nišu.
Poseban akcenat je izneo i objasnio, g. Igor Gajić, dobitnik pehara za rad u 2019. godini, o formiranom Ronilačkog Saveza Republike Srpske i njega kao Predsednika. Pored velikog rada u svom klubu DELFIN posvetio je svoje vreme i uspešnom radu u Savezu RS
Predsednik Saveta ARI instruktora, Stojan Bogosavljev (dobitnik pehara za rad u 2019) je informisao skup o obimnom svom radu u ronilačkom klubu ORKA iz Kikinde i pored podsećanja na Zakon o sportu u Srbiji, rad na pomoći u radu sa hendikepiranima, gde je obavestio skup da je formirana asocijacija za hendikepirane. Izveštaj o radu RTI Stojana je napisan na 12 kucanih strana. Ogroman rad i doprinos Srpskom ronjenju.
Kolega Lakić, takođe dobitnik pehara za rad u ronjenju u 2019 godini se osvrnuo na sigurnost ronjenja i potrebom za obnavljanjem gradiva sa roniocima koji su više od 5 godina u istoj kategoriji.
 G. Mihajlović je dao ideju da se predloži, zakonski, da se ronjenje centralizuje ali po grupama insteresovanja i radnji, tkz komitetima.
 G Micić, instruktor po zanimanju advokat bi pomogao oko te priče.
Zaključak je da su Instruktori puno radili u 2019. godini gde je svako od njih pojedinačno a i kroz svoje klubove doprineo da se slika kvaliteta ronjenja održi na zavidnom nivou u Srbiji, R. Srpskoj a i šire.

Rad ARIa je volonterski i nema nikakvih dotacija od strane Ministarstva Sporta ili bilo koje druge Državne institucije. 
Uspešna saradnja je bila sa Ronilačkim Savezom Beograda u vezi organizacije plivačkog Maratona sa perajima na Adi Ciganliji, 2019. godine, te dva takmičenja pionira u bazenskim disciplinama, brzinsko plivanje i ronjenje.
Takođe i saradnja sa Nacionalnim Ronilačkim Savezom Srbije je na uspešnom i zadovoljavajućem nivou. 

Uvedeno je pravilo da se nagrade tri RTIa (nosioci ovih nagrada za 2019 su već gore spomenute kolege, g Stojan bogosavljev, g Lakić Miodrag i g Igor Gajić) za svoj ogromman rad gde su kriteijumi bili, broj izdatih ronilačkih karica, broj održanih kurseva i dopunske obuket, sve organizacije manifestacija vezanih za ronjenje, ronilačke eskurzije i stažna ronjenja te ostale prateće akcije vezane za sigurnost i spašavanje na vodi, pomoć državnim institucijama oko vode.

Zahvalnost na velikoj pomoći Direktoru Javnog Akvarijuma i Tropikarijuma, Banetu Jakovljeviću, stvarno jedan nesebičan odnos, veliki rad, bez ikakvih dotacija, sponzora,...
 
Karjuk Aleksandar, M4

 

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 Copyright © 2009 Asocijacija Ronilačkih Instruktora
For problems or questions regarding this Web site contact ADMIN
Last updated: 07.05.2020.