Nacionalna

Asocijacija Ronilačkih Instruktora

 Srbije


ENGLISH

Kontakt

Adresa za poštu: Matije Gupca 20a, 11090 Beograd, Srbija

Tel/SMS +381 63 200 943
              Time: 08,30h-13,00h / 17,30h-22,00h

E-mail: office@ari.rs

Tekući račun: 205-153329-75 Komercialna banka
PIB: 102693536
Mat. Br.: 17458868


Predsednik ARI
Aleksandar Karjuk, M4
Mob. +381 63 200 943

Potpredsednik
Dušan Marković, M3
Mob. +387 66 234 200

Počasni potpredsednik i osnivač
Milorad Đuknić, M4
Mob. + 381 63 8611455

Generalni Sekretar
Snežana Dinić
Mob. +381 63 250 068

Doživotni Potpredsednik
Dejan Kovačević, M4
Mob. + 387 65 718535

KOORDINATOR Svetskih Asocijacija
Lakić Miodrag, M3 +381 64 118 59 75

Sportski direktor
Stojan Bogosavljev, M3

Medicina
Dr Miodrag Živković, M3
Mob. + 381 63 258 743

Portparol
Neša Petrić
Mob. + 381 64 1378517

Predsednik SAVETA ARIa
Stojan Bogosavljev, M3
Mob. +381 63 384 792

IT Siniša Karalić M3, +381 64 301 5560

ARI Apnea Tim
Vladimir Radovanovi
ć, +381 69 170 36 97

Direktor MULTIMEDIJE
Sandra Dinić Karjuk, M1 +381 60 612 04 22

 

 Copyright © 2009 Asocijacija Ronilačkih Instruktora
For problems or questions regarding this Web site contact ADMIN
Last updated: 28.12.2018.